Staj Başvuru Formları

Staj, yeni mezunların ya da öğrencilerinin özel sektördeki ve devlet kurumlarındaki iş hayatına hazırlanmasıdır. Mezunlar ya da öğrenciler staj yoluyla ticari ve sanayi kuruluşlar ile kamu hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda yapabilecekleri görevler hakkında yerinde gözlem ve inceleme yapmalarını sağlamak amacıyla, belirlenen sürelerde staj yaparak iş hayatına hazırlanırlar.

Bazı özel sektör firmaları staj başvurularını doğrudan kendi web siteleri aracılığıyla almaktayken,bazı firmalar ise staj başvuru formları üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Online olarak staj başvurusu yapacaksanız firmalar sizden bir cv örneği isteyebilmektedir.

Staj Formları Nasıl Doldurulmalı

Staj Formları her gün staj süresi boyunca gün gün tarihlendirilerek doldurulmalıdır.Tarihler sadece hafta içi günleri kapsamalıdır.Staj dosyasına her gün yapacağınız işi kapsamlı olarak yazmak gerekmektedir. Staj dosyaları yaptığınız iş ile ilgili bilgiler içermelidir. Staj yaparken koca bir günü boş geçirseniz bile mutlaka içini doldurmalısınız dün yaptığınız işlerin devamı niteliğinde bilgiler eklemelisiniz.

Staj yaparken iş verenler sizleri farklı departmanlarda çalıştırmak durumundadırlar. Ancak bazı iş verenler stajyerleri işçi olarak çalıştırmaktadır. Bu durumda sessiz kalmayıp iş vereninizden farklı bir departmanda çalıştırmasını istemelisiniz.

Staj Çeşitleri

  • Zorunlu staj – Uzun Dönem
  • Zorunlu Olmayan (Özel) Staj – Kısa Dönem

Cv örneği hazırlama konusunda yeni mezunlar için cv hazırlama önerileri ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çeşitli Üniversite, Okul ve Firmalarda Yayınlanan Staj Başvuru Formları. Her Üniversite ve Kurumun Staj Başvuru formları değişiklik göstermektedir. Aşağdaki örnekler bilgilendirme için Lütfen ilgili okul ya da üniversiteden staj başvuru formunu temin ediniz.

Pamukkale Üniversitesi Staj Başvuru Formu

Altınbaş Üniversitesi Staj Başvuru Formu

IndeBax Group Staj Başvuru Formu

Staj Başvuru Formu İTÜ

Hastane Staj Başvuru Formları

Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde staj yapmak isteyen öğrenciler için staj başvurusunda istenilecek belegeler

1-Staj zorunluluk belgesi

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3- İkametgah belgesi

4- Başarı ortalamasını gösterir belge

5- Fotoğraf 1 adet.

6- 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigorta priminin öğretim kurumu tarafından ödeneceğine dair yazı.

Başvurcağınız hastaneden bilgi aldıktan sonra staj başvuru formu için istenilen belgeleri hazır ediniz

Staj Başvuru Formu Liseliler İçin

1. Öğrenci Dilekçesi.

2. İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi(Okul müdürlüğünce Kaşe ve Onaylı)

3. Öğrenci Belgesi

4. SGK İşe Giriş Bildirgesi(Zorunluluk Belgesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının sigortasına dair belge)

5. İşe Giriş Sağlık Raporu (Tek Hekim Raporu, Aile Hekimliklerinden alınabilir.)

6. Kimlik Fotokopisi

7. 18 yaşından küçük öğrenciler için Veli Dilekçesi

8. Kimlik Fotokopisi

9. Kan Grubu Kartı

10. Seroloji Testleri (HBsAg, Anti-HBs, Anti HCV, Anti HIV/Pozitif/Negatif olması durumuna göre aşılarının olup/olmadığını belirten kart veya yazı)

11. Hepatit B ve Tetanoz Aşılarının yapıldığını gösteren aşı kartı getirilmesi zorunludur.

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı.

13. İkametgâh Belgesi

Hastene staj başvuru formu indirmek için tıklayınız (Sakarya)