Özgeçmiş Beceriler ve Yetenekler

Özgeçmiş Beceriler

İş başvurusu yaparken becerileriniz sunma şekliniz işe alım sürecinizi doğrudan etkiler. Mülakat aşamasına gelmeniz için başvurudaki şartlara sahip olduğunuzu profesyonel becerilerinizle vurgulamanız gerekir.

Özgeçmiş becerileri sizi diğer adaylardan öne çıkarabilir ve işi almanıza yardımcı olur. Ayrıca yazmış olduğunuz beceriler insan kaynakları personelinin istediğiniz maaşı vermelerinde etkili olacaktır.

Özeçmişte becerileri yazmak için gerekli olacak ipuçarına erişmek için yazımızı okumaya devem eden. CV’nizde göz önünde bulundurabileceğiniz becerilerin kapsamlı incelemesi için yazımızı baştan sona dikkatlice okumaya özen gösterin.

En İyi Beceriler Neler Olmalıdır?

Hepimizin bildiği gibi, birçok işe alım uzmanı bir adayı reddetmeye veya kısa listelerine eklemeye karar vermeden önce CV’sini tarar. Ancak, işverenlerin bir CV’de hem profesyonel hem de kişisel beceriler aradığının farkında olmayabilirsiniz. Herhangi bir iş ilanına baktığınızda muhtemelen aşağıdakileri göreceksiniz:

 • İletişim becerileri
 • Bilgisayar becerileri
 • Problem çözme becerileri
 • Liderlik becerileri
 • Zaman yönetimi becerilei
 • Takım çalışması becerileri
 • Organizasyon becerileri
 • Empati kurabilme


Mesleki beceriler olarak bilinen teknik beceriler, işin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli olan becerilerdir. Uygulama, eğitim ve öğretim yoluyla edinilirler. Ölçülebilir ve gösterilmesi kolaydır: İstenilen teknik beceri ve deneyime sahip olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Kariyer yolunuz ve aldığınız sertifikalar bunu gösterecektir.

Kişisel veya kişiler arası beceriler bir bireyin kişiliğini ve niteliklerini yansıtır. Bunlar, örneğin, şirket kültürüne uyum sağlama, stresi yönetme, açık bir şekilde iletişim kurma veya başkalarıyla birlikte çalışma becerisini içerebilir. Her ne kadar ‘kişisel’ olsalar da, bu beceriler özgeçmişte önemlidir. Kişisel yetkinlikler, benzer düzeyde deneyim ve teknik becerilere sahip birkaç aday arasında seçim yapılmasını motive edebilir.

Aşağıdaki paragraflarda kişisel ve mesleki becerilerinizi CV’nizde nasıl sunacağınıza dair ipuçları bulacaksınız. Öncelikle, işverenlerin aradığı becerilerden bahsedelim.

Becerilerinizi İş Tanımıyla Eşleştirin

Birçok şirket başvuru ATS gibi takip sistemi kullanmaktadır; bu elektronik filtre, başvuranların sayısını en nitelikli kişilere indirgemek amacıyla CV’leri toplar, analiz eder, sıralar ve önceliklendirir. Bu nedenle, listelediğiniz becerilere sahip olduğunuz sürece, CV’nizi ve ön yazınızı iş ilanında bulunan anahtar kelimeler ve ifadelerle kişiselleştirmelisiniz.

Örneğin, bir işveren Adobe Photoshop becerilerine sahip bir tasarımcı arıyorsa, sadece “profesyonel tasarımcı” olduğunuzu yazmayın. Söz konusu programın adını yazın, uzmanlık seviyenizi belirtin ve varsa Adobe Photoshop sertifikanızı ekleyin. Benzer şekilde, bir işveren “günlük fatura ve kredi yönetimi deneyimi” olan bir muhasebeci arıyorsa, özgeçmişinizde benzer bir dil kullanın. Sadece işinizin ‘makbuz toplamak’ olduğunu açıklamak sizi başvuru takip sisteminde üst sıralara taşımayacaktır. Edindiğiniz becerileri nasıl elde ettiğinizi ve nasıl kullandığınızı anlatabilmesiniz bunu özgeçmişinizde gerek sertifikalar gerek daha önceki işlerde nasıl kullandığınızı belirmelisiniz.

Ayrıca, bu pozisyon için diğer iş ilanlarında sıklıkla bulunan kelime ve ifadeleri tekrarlayın. Ancak unutmayın: her iş tanımı farklıdır. CV’nizdeki ve ön yazınızdaki anahtar kelimeleri ve becerileri her işe göre uyarlayın. Bunu yapmak için, başvurduğunuz işin görevlerini analiz edin ve çalışma ortamına uyum sağlarken bunları yerine getirmenize yardımcı olacak kişisel güçlü yönlerinizi belirleyin.

Kişisel Beceriler

kişisel beceriler
kişisel beceriler özgeçmiş
 • Empati – Başkalarının duygularını anlamak, iş arkadaşları, amirler, doğrudan rapor verenler, tedarikçiler ve müşterilerle etkili diyalog için önemlidir. İşin hangi seviyesinde olursa olsun, kendinizi başkalarının yerine koyabilme becerisi değerli bir niteliktir.
 • Liderlik – Yönetim pozisyonu aramasalar bile, işverenler ekip üyelerine ilham verip onları motive edebilecek ve dürüstlük, adalet ve strateji ile hareket edebilecek adaylar isterler.
 • Müşteri Hizmetleri – Bir şirketin başarısı (ve bir çalışanın kariyer fırsatları) müşteri hizmetlerinin kalitesine bağlıdır. İşverenler, personelin iç tarafların ve dış müşterilerin beklentilerini karşıladığından emin olmak ister.
 • Karar verme – Deneyimli yöneticilerin çoğu, yönetimin bir bütün olarak kuruma odaklanabilmesi için personeline bir dereceye kadar özerklik vermeyi amaçlar. Dahası, bunun çalışanların refahına ve performansına fayda sağladığının farkındadırlar. Bu nedenle, bir durumu değerlendirebilen ve atılacak sonraki adımları belirleyebilen bir çalışana, her zaman tavsiye isteyen bir çalışandan daha fazla değer verme olasılıkları daha yüksektir.
 • Yaratıcılık – Yeni fikirler ve eski sorunlara yeni çözümler şirketlerin gelişmesini sağlayan şeylerdir. İşe alım yöneticileri, kişinin hayal gücünü kullandığını, statükoya meydan okuduğunu ve yenilikçi çözümler önerdiğini gösteren bir özgeçmişe özellikle dikkat edecektir.
 • İşbirliği – İster ekip üyeleri ister diğer departmanlar olsun, başkalarıyla birlikte çalışma şekliniz kariyer başarınız için kritik öneme sahip olacaktır. Profesyonel kariyerinizden veya üniversiteden geliyorsanız laboratuvarlarınızdan, seminerlerinizden ve kurslarınızdan ekip olarak çalışma becerinizi ve işbirlikçi ruhunuzu gösteren örnekler alın.
 • İletişim – Sektör veya pozisyon ne olursa olsun, iletişim ve sunum becerileri iş piyasasında giderek daha önemli hale gelen kişisel becerilerdir. İşverenler, stajyerlerden üst düzey yöneticilere kadar farklı kitlelerle doğru kelime dağarcığıyla konuşabilen ve sunumlarında kendine güvenen adaylar arıyor.
 • Sorun çözme – Hangi işin zorlukları veya sorunları yoktur ki? ve hangi işveren bu zorluklar ve sorunlar ortaya çıktığında personelinin elinden tutmak ister? Çatışmaları çözme ve büyük ya da küçük zorluklara yaratıcı çözümler bulma becerisi CV’de çok değer verilen bir beceridir.
 • Zaman yönetimi – Aradığınız rol ne olursa olsun, zaman yönetimi CV’nize eklemeniz gereken önemli bir beceridir. İşverenler, dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçınma, son teslim tarihlerine uyma ve programınıza sadık kalma disiplinine sahip olduğunuzu bilmek ister.

Teknik ve Mesleki Beceriler

CV’nizde, mesleki becerilerinize eşlik edecek belirli deneyimleri ve sertifikaları ekleyin. Örneğin, bir web entegratörü HTML, CSS ve JavaScript’teki uzmanlık seviyelerinin yanı sıra şirketin iş ilanında listelediği diğer teknolojilerden de bahsedebilir. En çok kullanılan muhasebe programlarından hangilerini ne seviyede bildiğinizi bunların daha önceki iş deneyimlerinizde ne yönde kullandığınızı belirtin.

Teknik becerileriniz daha önceki üniversite hayatınızdan, iş deneyimlerinizden, sonrada aldığınız kurslardan veya günlük kullanımlarınızdan dolayı edinebilirsiniz.

 • Veri analizi – Şirketler, farklı paydaşlar için teknik verileri toplayabilen ve yorumlayabilen profesyonellere ihtiyaç duyar. Bu beceri, ilişkisel veritabanı teorisi ve uygulaması hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanın yanı sıra güçlü yazma ve iletişim becerileri gerektirebilir.
 • Veri gizliliği – Siber güvenlik, hassas veya özel müşteri bilgileriyle ilgilenen tüm kuruluşlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Gerekli spesifik beceriler pozisyona ve alana bağlıdır.
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) – Oracle, NetSuite ve SAP gibi ERP sistemleri işverenlerin işlerini yönetmelerine ve işlevleri otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Bu alandaki profesyoneller kodlama uzmanlıklarını ve proje yönetimi becerilerini sergilemelidir.
 • Çok dillilik – Bir işverenin gözünde, ne kadar çok müşteriye hizmet verebilirseniz, o kadar çok değer katarsınız. İngilizce Türkiye’deki en popüler ikinci dildir, ancak sektöre ve şehre bağlı olarak Fransızca, , Arapça ve Almanca da en çok aranan diller arasındadır. Uluslararası bir müşteri kitlesiyle etkileşim kurmayı içermeyen bir pozisyona başvuruyor olsanız bile, başka bir dilde akıcı konuşmak değerlidir.
 • Proje yönetimi – CV’nizin kariyer ve beceri bölümlerine, bir projeyi tamamlamak için gereken yazılım ve en iyi uygulamalar hakkındaki bilgilerinizi ekleyin.
 • Araştırma becerileri – İster bilgisayar araştırması, ister rekabetçi istihbarat veya dahili veri toplama olsun, işverenler araştırma için doğru araçları ve yöntemleri nasıl kullanacağını bilen adaylar arıyor. CV’nizde profesyonel araştırma becerileri; mülakat yapma, planlama ve programlama ve paydaşların bir çözüm bulmasına yardımcı olmak için toplanan verileri analiz etme ve yorumlama deneyiminden gelebilir.
 • Yazma ve düzenleme – Günümüz iş piyasasında, en değerli insan becerilerinden bazıları olağanüstü sözel sunum becerileridir. Aynı zamanda, mesleki beceriler söz konusu olduğunda, yazma ve düzenleme becerileri hemen hemen her alanda değerlidir. Açıkça yazılmış ve etkili notlar, e-postalar ve departmanlar arasında akan diğer dahili mesajlar bir kuruluşun sorunsuz çalışmasını sağlar. Hiçbir kuruluş, web sitesi metni, basın bültenleri, basılı materyaller ve hatta kurumsal e-postalar gibi hangi ortamda olursa olsun, harici içeriğinin dilbilgisi hataları, kötü stil veya zayıf sözdizimi ile karakterize edilmesini istemez.

Beceri ve Yetenek Arasındaki Fark

Yetenek ve beceri, farklı anlamları olan iki kavramdır.

Yetenek, bireyin doğuştan veya sonradan kazandığı özelliklerdir. Yetenekler, kişinin iş hayatında veya özel hayatında başarılı olmasını sağlayan doğuştan veya sonradan kazanılan özelliklerdir. Örneğin, bir kişinin müzikal yeteneği doğuştan getirilen bir özellikken, bir programlama dili öğrenme yeteneği öğrenme yoluyla kazanılan bir yetenektir.

Beceriler ise, belirli bir alanda veya konuda elde edilen bilgi, deneyim ve uygulama sonucu kazanılan pratik yeteneklerdir. Beceriler, belirli bir alanda iş yapabilme yeteneğini ifade eder. Örneğin, bir kişinin bilgisayar programlama becerisi, bilgi, deneyim ve pratik yapma yoluyla kazanılan bir beceridir.

Özetle, yetenekler kişinin doğuştan veya sonradan kazandığı özellikler iken, beceriler, bilgi, deneyim ve pratik yapma yoluyla kazanılan ve belirli bir alanda iş yapabilme yeteneğini ifade eden özelliklerdir. İş başvurularında, hem yetenekler hem de beceriler önemli bir rol oynar ve doğru şekilde sunulmalıdır.

Yetenek örnekleri

 • Müzikal yetenek
 • Matematiksel yetenek
 • Dil yeteneği
 • Yaratıcılık yeteneği
 • Görsel sanatlar yeteneği
 • Bedensel koordinasyon yeteneği
 • Analitik düşünme yeteneği
 • Hızlı karar verme yeteneği
 • Gözlem yeteneği
 • Liderlik yeteneği
 • Problem çözme yeteneği
 • İkna yeteneği
 • Yaratıcılık yeteneği
 • İşbirliği yeteneği
 • Yönetim yeteneği
 • Stratejik planlama yeteneği
 • Takım çalışması yeteneği
 • İletişim yeteneği
 • Öğrenme hızı yeteneği
 • İşletme zekası yeteneği
 • Eleştirel düşünme yeteneği
 • Duygusal zeka yeteneği
 • Kritik düşünme yeteneği
 • Veri analizi yeteneği

Özgeçmişinizdeki Yetenekler Kısmına Ne Yazmalısınız?

CV’nizdeki yetenekler bölümü, başvurduğunuz pozisyonla uyumlu olan becerilerinizi vurgulama fırsatı sunar. Bu kısımda, kariyer alanınıza ve ilgi alanlarınıza odaklanan bilgisayar, yazılım veya dil becerilerinizi belirtmelisiniz. Aynı zamanda, online sertifika programlarından elde ettiğiniz belgeleri de ekleyerek niteliklerinizi destekleyebilirsiniz. Bu bölüm, işverenlere sizi daha iyi anlama ve uygunluk değerlendirmesi yapma imkanı sağlar.

Yetenekler kısmını hazırlarken, başvurduğunuz iş pozisyonunun gerektirdiği becerileri göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, bir yazılım geliştirici pozisyonuna başvurduğunuzda, programlama dilleri ve veritabanı yönetim sistemleri gibi becerileri listelemelisiniz.

Yetenekler kısmını hazırlarken, kendinizi diğer adaylardan ayırmak için benzersiz ve ilgi çekici beceriler de ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir pazarlama pozisyonuna başvurduğunuzda, sosyal medya yönetimi ve içerik pazarlaması gibi becerileri listeleyebilirsiniz.

Yetenekler kısmını hazırlarken, becerilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, becerileri alfabetik sırayla listelemeli ve her beceri için kısa bir açıklama yazmalısınız.

Yetenekler kısmını hazırladıktan sonra, CV’nize eklemeden önce gözden geçirmelisiniz. Becerilerinizin doğru ve güncel olduğundan ve becerileri alfabetik sırayla listelediğinizden emin olun. Ayrıca, her beceri için kısa bir açıklama yazmalısınız.

Yetenekler kısmını doğru bir şekilde hazırlamak, CV’nizin güçlü yönlerini vurgulamanıza ve işverenleri etkileyerek iş görüşmesine davet edilmenize yardımcı olacaktır.

okuyucu yorumlarıYORUMLAR